Hanna Strzemiecka

Założyciel, były choreograf i dyrektor artystyczny Lubelskiego Teatru Tańca i Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej. Ukończyła Politechnikę Lubelską (1979 r.). Na przełomie lat 60. i 70 tańczyła w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie. W latach osiemdziesiątych uczestniczyła w warsztatach tańca współczesnego w Centrum Animacji Kultury w Warszawie. W latach 1988-90 przebywała w USA gdzie poznała nowatorskie sposoby i formy tworzenia tańca współczesnego, które wykorzystała po powrocie do kraju w swojej pracy w studenckim ruchu artystycznym w Lublinie.

Byłą nauczycielem tańca i wielokrotnym jurorem festiwali i konkursów tańca współczesnego w Polsce i zagranicą. Pomysłodawca i długoletni dyrektor Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie oraz organizator i współtwórca przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. Festiwal "Chagall w Lublinie" (2003 r.). Wielokrotnie zdobywała nagrody za choreografie przygotowane dla Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej: "Puste ulice" - Nagroda specjalna za choreografię na IV Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu (1996 r.), "W tej anizotropii po prostu byliśmy" - Nagroda indywidualna dla instruktora i choreografa na VI Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu (1998 r.), "Głosy" (wspólnie z Ryszardem Kalinowskim) - I Nagroda na VII Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu (1999 r.), "Godziny, lata..." - Wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Uniwersyteckich w Monastyrze (Tunezja, 2000 r.). Jest autorką choreografii dla Lubelskiego Teatru Tańca: "Traktakt optyczny", "Akrobaci, kwiaty i księżyc pomiędzy", "plepleJAdy", "Snooker" (wersja work in progres).

Otrzymała również: Srebrną Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1985 r.), Nagrodę Prezydenta Miasta Lublina za całokształt pracy w dziedzinie kultury w sezonie 1997/98, Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w promowaniu sztuki tańca (2001 r.), Nagrodę Teatralną Prezydenta Miasta Lublina za wybitne osiągnięcia artystyczne w pracy.