19 listopada 2017 w Lublinie podczas XXI Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca odbyła się inauguracja pilotażowego projektu pod nazwą Polska Sieć Tańca. W ramach wydarzenia przedstawiciele ośmiu instytucji z całej Polski podpisali porozumienie o współpracy.

Polska Sieć Tańca to pierwsza, sformalizowana sieć centrów wspierających sztukę tańca w naszym kraju. Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych a profesjonalnymi scenami, jak ma to miejsce od wielu już lat na Zachodzie Europy, wydaje się kolejnym logicznym krokiem. Po długich rozmowach i zaangażowaniu wielu stron, pierwszy, pilotażowy rok Polskiej Sieci Tańca tworzy osiem instytucji. Inicjatorem i organizatorem Sieci jest Maciej Kuźmiński. U podstaw Sieci leży wzajemne poszanowanie artystycznych wizji oraz współpraca tworzących ją podmiotów.

Cele Sieci:

  • stworzenie warunków do prezentacji wewnątrz kraju spektakli tworzonych przez zespoły instytucjonalne oraz niezależnych artystów
  • konsolidacja środowiska – wymiana pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych
  • wykreowanie marki „Polska Sieć Tańca” oraz promocja produkcji pokazywanych w jej ramach
  • bardziej wydajne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na taniec

Spektakle Polskiej Sieci Tańca 2018:

Więcej informacji:
Oficjalna strona Polskiej Sieci Tańca
Facebook
Twitter
Kontakt: taniec@pst.info.pl