The Tour d'Europe des Chorégraphes jest projektem opartym na współpracy pięciu partnerów zaangażowanych w rozwój tańca współczesnego. Jego celem jest zaprojektowanie i przeprowadzenie innowacyjnego 2-letniego programu szkolenia dla młodych choreografów.

Projekt jest skierowany do grupy 10 artystów, którzy dzięki współpracy poszczególnych partnerów zaangażowanych w przygotowanie struktury organizacyjnej projektu, mogą wziąć udział w szkoleniu opartym na zasadzie « tournee » po ośrodkach partnerskich. Metodologia projektu kładzie szczególny nacisk na wymianę, mobilność i współpracę w grupie w dążeniu do adaptacji i otwartości na innych. Szkolenie oparte jest zarówno na artystycznych aspektach zawodu choreografa, jak i na zagadnieniach technicznych i administracyjnych. Uczestnicy szkolenia przybywając w pięciu miastach europejskich (Grenoble we Francji, La Coruna w Hiszpanii, Lublin w Polsce, Hamburg w Niemczech, Dublin w Irlandii) biorąc udział w różnych kursach, warsztatach, wykładach i spotkaniach. Dodatkowo każdy z uczestników odbywa indywidualny kurs metodą, « e-learning » przy wsparciu osobistego mentora

odwiedź stronę projektu >>>

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym  Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie