Terytoria choreografii

„TERYTORIA CHOREOGRAFII – PARTNERSTWO WSCHODNIE”
to program prezentacji tańca współczesnego, z udziałem artystów, pedagogów i teoretyków tańca skupionych wokół Polskiej Platformy Tańca 2014. To wędrujące po Wschodzie Europy święto tańca: spektakle, warsztaty, spotkania i debaty na Białorusi, Ukrainie, Gruzji i Armenii.

Projekt, realizowany w porozumieniu z doświadczonymi lokalnymi organizacjami kulturalnymi, zakłada stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy scenami tanecznymi w Polsce i w niektórych krajach Partnerstwa Wschodniego. Chcemy wydobyć z marginesu, „odzyskać” taniec współczesny Europy Środkowo-Wschodniej, aby na nowo wpisać go w dyskurs historyczny i w aktualny obieg sztuki współczesnej. Uważamy, że budowanie wspólnej sceny tanecznej ponad granicami nie polega wyłącznie na podążaniu wytartym szlakiem międzynarodowych trendów i mód, ale także na umacnianiu lokalnych historii i wspieraniu sztuki krajów borykających się z problemami politycznymi i finansowymi.

Prezentacje
Pokazy w ramach „Terytoriów choreografii” obejmują reprezentatywną część programu Polskiej Platformy Tańca 2014. To najciekawsze polskie spektakle tańca współczesnego ostatnich lat, wybrane przez doświadczonych kuratorów i członków jury. W 2016 roku obejrzą je zagraniczni widzowie, zapoznając się z szerokim spektrum gatunkowym, estetycznym i pokoleniowym polskiego tańca.

Artyści i spektakle biorące udział w projekcie:
Lubelski Teatr Tańca "Historie, których nigdy nie opowiedzieliśmy" / "Stalking Paradise"
Janusz Orlik, Joanna Leśnierowska "Insight"
Tomasz Wygoda, Anna Godowska, Sławek Krawczyński "Niżyński. Święto snów"
Maciej Kuźmiński "Room 40"
Aurora Lubos "AKTY"
Agata Siniarska "Śmierć 24 klatki na sekundę albo zrób mi tak jak w prawdziwym filmie – choreografia spowolniona w rozdziałach"
Hygin Delimat "For living in"

Warsztaty
Artyści „Terytoriów choreografii” są również wytrawnymi pedagogami technik tanecznych i kompozycji ruchu. Prowadzone przez nich warsztaty, skierowane do miejscowych tancerzy, choreografów i nauczycieli tańca, dopełniają ofertę artystyczną projektu. Jest to najskuteczniejszy sposób bezpośredniego transferu technik, wiedzy i doświadczenia polskiego tańca współczesnego.

Spotkania z artystami, sympozja, dyskusje
Spotkania widzów i artystów, dyskusje pomiędzy artystami, konfrontacje dorobku i wiedzy, ujęte w konteksty polityczno-historyczne – oferują możliwość pogłębienia i poszerzenia odbioru spektakli. W cyklu debat i sympozjów poświęconych lokalnej sytuacji tańca, angażujących badaczy tańca, dziennikarzy i teoretyków w poszczególnych krajach, poszukamy odpowiedzi na pytania o sposoby budowania poprzez taniec własnej tożsamości kulturowej, o stosunek do tradycji tańców narodowych i folklorystycznych, o wspólne dziedzictwo i różne ścieżki rozwoju scen tańca współczesnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentacje bogatego doświadczenia polskich instytucji i programów wspierających taniec, takich jak Instytut Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie czy Stary Browar Nowy Taniec poświęcone będą procesom tworzenia oryginalnych modeli organizacyjnych oraz systemu wsparcia artystów i organizatorów wydarzeń.

Pierwszy etap: Mińsk, Białoruś (18-25 luty 2016)
Więcej informacji na temat wydarzenia: >>>
 
Drugi etap: Kijów, Ukraina (19-21 marzec 2016)
Więcej informacji na temat wydarzenia: >>>

Trzeci etap: Tbilisi, Gruzja (1-3 czerwiec 2016)
Więcej informacji na temat wydarzenia: >>>

Kolejne zaplanowane etapy projektu:
Czwart etap: Erywań, Armenia (3-6 październik 2016)

Współorganizatorzy projektu:
Instytut Muzyki i Tańca >>>
EEPAP >>>
Art Stations Foundation >>>

"Terytoria choreografii - Partnerstwo Wschodnie" są wspierane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa".