2007

grudzień - prezentacja spektaklu "i znów, i jeszcze raz" w ramach Weekendu Teatralnego, Kraśnik

grudzień - prezentacja spektaklu "Ku dobrej ciszy" w ramach X jubileuszowego Wieczoru

Tańca Współczesnego, Chełm

grudzień - pobyt Wojciecha Kapronia na Uniwersytecie w Calgary, współpraca z W&M Physical

Theatre nad spektaklem "Just po prostu", Kanada

listopad - udział Beaty Mysiak w finale podczas Euro-Scenie w Lipsku, Niemcy

listopad - organizacja 11 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, Lublin

listopad - premiera spektaklu "48/4" podczas 11 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca,

Centrum Kultury w Lublinie

październik - udział Ryszarda Kalinowskiego w Dutch Dance Festival w Holandii

wrzesień - prezentacja spektaklu "Bellissimo", "Ku dobrej ciszy" w ramach Jesiennego Forum

Tańca Współczesnego Centrum Kultury w Lublinie

wrzesień - organizacja Jesiennego Forum Tańca Współczesnego z Liss Fain Dance (USA)

wrzesień - prezentacja spektaklu "Ku dobrej ciszy" w ramach IX Festiwalu Trzech Kultur we

Włodawie

lipiec - prezentacja spektaklu "i znów, i jeszcze raz" w Teatrze Montownia w Warszawie

lipiec - prezentacja spektaklu "i znów, i jeszcze raz" w ramach XIV Międzynarodowej

Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Współczesnej w Bytomiu

lipiec - organizacja Letniego Forum Tańca Współczesnego z Kolben Dance Company (Izrael),

Andre Gingras (Holandia), johannes wieland (USA)

czerwiec - prezentacja spektaklu "plepleJAdy" w ramach "Pikniku Gombrowiczowskiego" w

Ostrowcu Świętokrzyski

czerwiec - "Zdarzenie ciałoprzestrzenne 01" udział Lubelskiego Teatru Tańca w Nocy Kultury

kwiecień - organizacja Wiosennego Forum Tańca Współczesnego z Codarts Dance Rotterdam

(Holandia)

kwiecień - udział Ryszarda Kalinowskiego jako członka jury w XXXIV w Tyskich Spotkaniach

Teatralnych

kwiecień - prezentacja spektaklu "i znów, i jeszcze raz" podczas XV Prezentacji

Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu

marzec - prezentacja spektaklu "i znów, i jeszcze raz" w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru

marzec - udział Ryszarda Kalinowskiego w PLATFORM Junge Schweiz Young Swiss Dance and

Theatre w Szwajcarii

marzec - organizacja Zimowego Forum Tańca Wspołczesnego z Teatrem Tańca Alter